Terms of use and privacy policy

INFORMACIÓ GENERAL I IDENTIFICACIÓ DEL TITULAR DE LA PÀGINA WEB.
El present avís legal i condicions d’ús (en endavant, “l’Avís Legal”) regeixen l’accés i la utilització de lloc web accessible mitjançant el nom de domini https://unsabarcelona.org i els seus subdominis (en endavant, “el Lloc Web”).

L’accés al Lloc Web atribueix a qui el realitza la condició d’usuari del Lloc Web (en endavant, “l’Usuari) i implica l’acceptació de tots els termes inclosos en aquest Avís Legal.
Si no està d‘acord amb alguna de les condicions contingudes en aquest Avís Legal haurà de deixar d’utilitzar el Lloc Web.

Aquest Avís Legal està subjecte a modificacions, UNSA BARCELONA es reserva el dret de fer les modificacions que consideri pertinents en qualsevol moment.

1.- INFORMACIÓ REGISTRAL DEL LLOC WEB

En compliment del deure d’informació recollit a l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, així com les derivades de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, continuació s’identifiquen les dades següents:


TITULAR: UNSA BARCELONA
DOMICILI: Carrer Ramon Trias Fargas, 25-27, 08005, Barcelona. Despatx 20.1E04 (Edifici Jaume I)

CIF: G63600167
ADREÇA DE CORREU ELECTRÒNIC: secretaria@unsabarcelona.com

CONDICIONS D’ÚS
Les condicions establertes a continuació, regulen l’ús permès de el Lloc Web.
1. Accés
Lloc web sense cap restricció d’accés. L’accés és públic i qualsevol usuari pot visitar totes les seccions d’aquest Lloc Web.

2. Modificacions del Lloc Web i interrupcions o errors en l’accés.

UNSA BARCELONA  es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avis, modificacions i actualitzacions de la informació continguda en el Lloc Web, de la configuració i presentació d’aquest i de les condicions d’accés.

3. Continguts i enllaços a altres llocs web.

La funció dels links, o enllaços, que apareixen en aquest Lloc Web és exclusivament la de proporcionar informació als usuaris del mateix sobre les activitats de l’associació i gestionar les inscripcions a activitats de la mateixa, així com les activitats imprescindibles per la gestió quotidiana de l’associació, sempre encaminant-ho al compliment de l’objectiu social d’UNSA BARCELONA: la difusió i promoció dels valors de les Nacions Unides així com la seva tasca. UNSA BARCELONA no serà responsable del resultat obtingut a través dels mencionats enllaços.

En tot cas UNSA BARCELONA  no assumeix la responsabilitat derivada dels continguts enllaçats des del Lloc Web, ni pot garantir l’absència de virus o altres elements en els mateixos que puguin produir alteracions en el sistema informàtic (hardware i software), en els documents o els fitxers de l’usuari, excloent qualsevol responsabilitat pels danys de qualsevol tipus causats a l’usuari per aquest motiu.

Malgrat els enllaços són supervisats regularment per tal que no ocorri, en el cas que qualsevol usuari o un tercer, considerés que el contingut o els serveis prestats pels llocs web enllaçats són il·lícits, vulneren valors o principis constitucionals, o lesionen bens o drets del propi usuari o d’un tercer es prega es comuniqui immediatament a UNSA BARCELONA aquesta circumstància, i especialment si els enllaços consisteixen en:

  • Activitats o continguts susceptibles de ser considerats delictius conforme a la normativa penal espanyola
  • Activitats o continguts que violin drets de propietat intel·lectual o industrial.
  • Activitats o continguts que posin en perill l’ordre públic, la investigació penal, la seguretat pública i la defensa nacional.
  • Activitats o continguts que posin en perill la protecció de la salut pública, el respecte de la dignitat de la persona, el principi de no discriminació, la protecció de la salut i la infància o qualsevol altre valor o principi constitucional.

4.Protecció de dades personals.
Les dades personals vinculades a aquest Lloc Web respecten les exigències del Reglament General de Protecció de Dades i de la legislació i normativa vigent en matèria de protecció de dades personals.

UNSA BARCELONA tractarà les dades de caràcter personal que es recullin a través d’aquest Lloc Web complint la normativa del Reglament General de Protecció de Dades i la normativa espanyola vigent sobre protecció de dades. Així la remissió de dades per els interessats és absolutament voluntària i es degudament anunciada.

Finalitats
En particular, les dades que es proporcionen a través del Lloc Web seran tractades per a la gestió del contacte o de la consulta realitzada, i en el seu cas, per a la gestió de la activitat o inscripció sol·licitada per l’usuari.

Legitimació del tractament
La legitimació del tractament de dades és el consentiment que presta enviant el formulari de contacte o la consulta. Si es produeix l’encàrrec o inscripció, la legitimació del tractament serà la relació contractual que s’estableixi i el compliment de les obligacions i legals derivades del mateix.

Comunicacions de les dades
Les dades derivades del contacte i la consulta no seran comunicades a tercers aliens a UNSA BARCELONA. En el cas de que posteriorment es produeixi un encàrrec, les dades de caràcter personal proporcionades pel client podran ser comunicades als organismes públics o entitats que siguin precises per a la gestió del servei o encàrrec.

Drets dels interessats
Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si UNSA BARCELONA  tracta dades personals que li afectin, o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals i a obtenir còpia de les dades personals objecte del tractament, a actualitzar-les, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes, o si escau, sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals van ser recollides. En determinades circumstàncies previstes en l’article 18 RGPD, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades i únicament es conservaran per a l’exercici o la defensa de reclamacions. Com a conseqüència de l’aplicació del dret a la supressió u oposició al tractament de dades personals en l’entorn online els interessats tenen dret a l’oblit segons la jurisprudència del Tribunal de Justícia de la UE. Els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades amb finalitats de màrqueting, inclosa l’elaboració de perfils.
Pot exercir els seus drets, dirigint-se per qualsevol mitjà al responsable o en particular al correu electrònic secretaria@unsabarcelona.org

Cookies
UNSA BARCELONA utilitza cookies quan l’Usuari navega per les diferents pantalles del Lloc Web. Aquestes cookies s’emmagatzemen al disc dur de l’Usuari però no poden llegir les dades contingudes en aquell ni llegir els arxius de tipus cookie que han creat altres proveïdors. No obstant, l’usuari podrà impedir l’emmagatzematge de cookies configurant les opcions del seu navegador. UNSA BARCELONA utilitza cookies amb la finalitat de reconèixer als usuaris que s’hagin registrat i facilitar la seva navegació, alhora que proporcionen informació sobre la data i hora de l’última visita de l’usuari, mesurant alguns paràmetres de tràfic dins el propi Lloc Web i fent una estimació de les visites rebudes, permetent a UNSA BARCELONA enfocar i ajustar els serveis que proporciona a través d’aquest espai de la forma més efectiva.

Les cookies utilitzades en aquest lloc web són les següents: (nom cookie – descripció – durada)

Google Analytics. D’anàlisi. Més info
_utma – S’utilitza per distingir usuaris i sessions. – 2 anys
_utmb – S’utilitza per analitzar el temps que l’usuari passa a la pàgina i el número de pàgines que visita. – 30 minuts
_utmc – S’utiltiza per analitzar noves sessions – Expira al tancar la sessió
_utmt – S’utilitza per limitar la velocitat de sol·licitud del servei i limitar la recollida de dades – 10 minuts
_utmz – Emmagatzema la font de trànsit o la campanya que explica com ha arribat l’usuari al lloc web – 6 mesos
_ga – S’utilitza per controlar els visitants únics de la web – 2 anys
_gat – Permet diferenciar entre els diferents objectes de seguiment que es creen a la sessió – Expira al tancar la sessió
_gid – S’utilitza per distingir els usuaris – 24 hores

WordPress i plugins. Tècniques
Cookieconsent_status – Serveix per controlar si l’usuari accepta la política de cookies. No emmagatzema dades personals – Persistent

Desactivació o eliminació de cookies
Pot configurar el seu navegador, acceptant o rebutjant totes les galetes, o bé seleccionar aquelles que vols admetre i les que no, seguint un dels següents procediments, depenent del navegador utilitzat:

Google Chrome (en el Menú eines)
Configuració > Mostrar opcions avançades > Privadesa (Configuració de Contingut) > Cookies. Més informació

Microsoft Internet Explorer (en el Menú eines)
Opcions de Internet > Privadesa > Avançada. Més informació

Firefox
Opcions > Privadesa > Cookies. Més informació

Safari, iPad y iPhone
Preferències > Privadesa. Més informació

Opera
Configuració > Opcions > Avançada > Cookies. Més informació

5.Drets reservats
UNSA BARCELONA és el propietari legítim de tots els drets legals del Lloc Web, pel que fa a les imatges, logos, marques, continguts, aplicacions, software i resta d’elements que el composen. En conseqüència, l’usuari que accedeixi i/o utilitzi aquest Lloc Web no pot, sota cap concepte, copiar-los, modificar-los, distribuir-los, transmetre’ls, reproduir-los, transformar-los, publicar-los, llicenciar-los, cedir-los, vendre’ls o transmetre’ls de qualsevol forma, o crear nous productes o serveis derivats de les informacions, elements, imatges i demés elements continguts al Lloc Web sense el consentiment exprés i per escrit de UNSA BARCELONA. Queda únicament autoritzada la simple visualització i càrrega per a ús personal i no comercial de l’Usuari, sense que pugui fer-lo extensiu a terceres persones, empreses o entitats.
Qualsevol altra utilització diferent a la autoritzada en les presents condicions general d’ús queda expressament prohibida.

UNSA BARCELONA es reserva el dret a suspendre temporalment i sense necessitat de previ avís, l’accessibilitat al seu Lloc Web, en cas de manteniment, reparació, actualització o millora dels serveis.

6.Responsabilitats
UNSA BARCELONA no serà en cap cas, responsable, pels danys i perjudicis de qualsevol tipus derivats, directa o indirectament, de la falta de lectura d’aquest avís, o de l’incompliment de les obligacions especificades en les condicions establertes en el mateix. Tanmateix, d’acord amb l’exposat en aquestes condicions UNSA BARCELONA exclou qualsevol responsabilitat pels danys de tota naturalesa que, fora del seu efectiu control, puguin deure’ls a la transmissió, difusió, emmagatzematge, posada a disposició, recepció, obtenció o accés al Lloc Web o als seus continguts.

7.Llei aplicable
El present Avís Legal es regeix en tots i cadascun dels seus extrems per la llei espanyola. Qualsevol conflicte que sorgeixi amb motiu de l’ús del lloc web serà resolt pels Tribunals de Barcelona, fent l’usuari expressa renuncia legal als propis furs que poguessin aplicar.

United Nations Student Association of Barcelona

Carrer Ramon Trias Fargas, 25-27, 08005, Barcelona. Office 20.1E04 (Jaume I Building)

© Copyright 2020 UNSA Barcelona. All rights reserved. | Web development by Pol Villaverde