Vocalia de Curs: Albert Vall

La Vocalia de Curs s’encarrega de l’organització del curs teòric. Des d’aquí preparem el conjunt de coneixements i habilitats que considerem necessàries tant per assistir i participar als MUNs com per tenir una idea més profunda i àmplia del món de les Relacions Internacionals. Així, amb aquesta vocalia, pretenem aportar el material i els aprenentatges que es troben al cor de la nostra Associació.

Contacte: curs@unsabarcelona.org

Vocalia de Models: Anna Puigderrajols

La Vocalia de Models s’encarrega de l’organització de la participació en MUNs.

Contacte: comunicacio@unsabarcelona.org

Vocalia de Comunicació i Màrqueting: Anna Peláez

Essent la comunicació una habilitat clau avui en dia, la Vocalia pretén, per una banda, facilitar el flux d’informació entre tots vosaltres i UNSA Barcelona i, d’altra banda, apropar les nostres activitats i modus operandi a la comunitat universitària. Com a peça clau d’UNSA Barcelona, aquesta Vocalia té per objectiu que tots vosaltres sapigueu quant més millor i que, en cas de dubte o interès, trobeu totes les respostes que necessiteu. també té com a objectiu fer markèting de l’associació.

Contacte: comunicacio@unsabarcelona.org

Vocalia de Conferències: Marc Grau

Amb una vocació similar a les Vocalia de Curs i Models, la Vocalia de Conferències pretén apropar al món estudiantil un conjunt de temes d’actualitat que poden escapar de l’àmbit merament acadèmic. Un dels nostres objectius és aportar quelcom que és difícil de trobar a les aules. Amb diferents formats i temàtiques pretenem obrir un diàleg i discussió més profunds que en diverses formes puguin engrandir la formació i interessos de la comunitat estudiantil.

Contacte: conferencies@unsabarcelona.org