Encara no hi ha comentaris

Resum Curs 2014-2015

United Nations Students Association Barcelona

Memòria d’Activitats 2014-2015

De nou, la nostra activitat principal durant l’any ha estat la participació a MUNs.

El primer exemple d’això ha estat la participació a CMUN (Catalonia Model United Nations), que es celebra a Barcelona i que ha complert ja el seu onzè aniversari. Aquesta és una de les nostres principals activitats donada la proximitat amb l’esdeveniment i amb l’ens organitzador (ANUE, Associació per a les Nacions Unides d’Espanya). Hem participat en aquest MUN des dels seus inicis, que coincideixen de fet amb el naixement de la nostra associació. Amb una dècada a les nostres espatlles col·laborant amb aquest MUN, hem pogut fer-ne partícips a més de 400 persones durant aquest temps. La participació a CMUN ha permès a totes aquestes persones desenvolupar les seves capacitats comunicatives, d’investigació i d’interacció. Aquest any hem pogut fer partícips a 30 delegats que han assistit sota la representació d’UNSA, dels quals hem obtingut tres mencions especials als assoliments individuals dels nostres delegats.

En segon lloc, hem participat per cinquena vegada consecutiva a EUROMUN (European Model United Nations), que es celebra a Maastricht. Aquest any ha assistit a l’esdeveniment una delegació de catorze membres de l’associació, dels quals n’hem obtingut dues mencions especials per la qualitat dels nostres integrants. Aquest esdeveniment és especialment important en el nostre calendari anual donada la qualitat del mateix, que està organitzat per la Universitat de Maastricht, i és un dels MUNs més prestigiosos del recorregut internacional amb més de 500 participants de tot el món.

Igualment, hem assistit per segona vegada a PIMUN (Paris International Model United Nations), organitzat per l’associació de Nacions Unides francesa i integrat per la majoria d’universitat de París. Hem participat a aquest MUN amb una delegació formada per quinze delegats. Aquest ha estat el MUN més exitós per UNSA, ja que hem estat premiats amb cinc mencions especials i premis a millors representants, convertint-se no només en la nostra millor actuació com aassociació, sinó també resultant ser la delegació més premiada de tot PIMUN 2015 d’entre més de 500 participants.

Aquest any hem participat a LIMUN (London International Model United Nations) amb una delegació de quinze membres de l’associació. Aquest és el primer MUN on hem participat en qualitat de Delegació Sènior (delegació amb experiència a MUNs amb l’objectiu de realitzar una actuació destacable). LIMUN és un dels MUNs amb major reconeixement i adscripció internacional, comptant amb més de 1200 participants.

CURSOS

A principis de setembre de 2014 l’associació es va centrar en l’organització del curs “Nacions Unides: reptes i futur de l’organització”, el qual ocupa un període d’un mes i mig. Es tracta d’un curs de profundització de les NNUU a càrrec del Doctor Pablo Pareja, expert en l’àmbit. Aquest curs està reconegut per la universitat Pompeu Fabra, i la seva exitosa participació suposa el reconeixement de dos crèdits ECTS de lliure elecció convalidables a qualsevol universitat europea. Amb més de 100 inscrits per any, s’ha convertit en una de les ofertes universitàries més interessants per als estudiants interessats en estudis internacionals. Durant aquest curs es tracten aspectes generals sobre la ONU, així com moments clau de la seva història, estudiant a fons els casos particulars que suposen d’una manera o altra remarcables per a la història de la organització. Al finalitzar aquest curs es realitza una simulació de les Nacions Unides on els assistents s’ocupen de buscar una solució a la recent crisi de l’Ebola representant els països de l’Assemblea General de les NNUU. Aquesta sessió forma part de l’avaluació per al curs, així com del procés de selecció dels delegats que participen en els MUNs sota la representació d’UNSA Barcelona.

Entre els mesos de gener i abril hem realitzat un curs obert a tota la comunitat universitària, però destinat principalment als alumnes que participaran amb UNSA en algun dels models anuals, destinat a la preparació i capacitació d’aquests participants en l’àmbit dels MUNs. Aquest curs l’imparteixen els membres més experimentats d’UNSA Barcelona. Es tracta d’un curs complementari al del primer trimestre que acaba d’oferir la instrucció necessària per a una exitosa participació en els MUNs a nivell internacional.

• CONFERÈNCIES

Per tercer any consecutiu celebrem conferències, debats i ponències de temàticainternacional i que poden ser d’interès per a la comunitat universitària. Aquest curs hem realitzat dues ponències. La primera va girar al voltant d’un tema de gran actualitat, i es va dir “L’ Estat Islàmic: un nou interrogant a l’Orient Mitjà”, on vam tenir la sort de comptar amb tres excel·lents ponents: Lurdes Vidal (Professora de Política Àrab de la UB i Responsable del Món Àrab mediterrani a IEMed), Felix Flores (reporter internacional de La Vanguardia) i Gabriel Garroum, ex alumne de la UPF i estudiant del Màster en Estudis Àrabs a la SOAS University. La segona conferència va ser “Xina: ascens, declivi i reaparició” amb Manel Olle (director del Màster en Estudis Asiàtics a la UPF) i amb la participació de Jaume Gine (ex Secretari General de Casa Asia), el 4 de Juny de 2015.

• SOLIDARITAT

Com a part de les activitats emmarcades a la Vocalia de Solidaritat, realitzem durant el curs diverses vendes de pastissos casolans que es dediquen a alguns dels projectes on UNSA Barcelona col·labora amb diverses ONGs.

Per primera vegada hem organitzat una loteria de Nadal en la quan hi han participat més de 100 persones. Els beneficis obtinguts han estat destinats al projecte d’Ajuda en Acció per al recolzament a les famílies en risc d’exclusió social a Catalunya.

Deixa un missatge