Recursos

  • Normes de Procediment

Aquest document conté una explicació exhaustiva del modus operandi dels Models de les Nacions Unides; des de la recerca prèvia a la simulació fins a la conclusió del Model amb la redacció i aprovació d’una resolució, passant per l’assignació de països, els Position Papers, el desenvolupament del debat i el contingut de les normes en sí, entre d’altres.

Model UN Preparation (2015)

  • Position Papers

Es tracta dels documents que redacten els delegats, ja després de la recerca, on exposen la posició del país que representen envers el tema que cal discutir. Normalment consten d’una introducció sobre la qüestió, un segon paràgraf on s’explica quin paper ha tingut el país concret en el tema i, finalment, una tercera part on es fan les propostes per a resoldre el problema que es planteja. A continuació us mostrem alguns exemples de Position Paper elaborats pels nostres delegats, alguns dels quals van ser premiats en els MUNs en què es van presentar.

Canada

Venezuela

Argentina

Libya

  • Resolucions

Una resolució és la culminació del debat que ha tingut lloc en el comitè. En ella hi trobem dues parts essencials: d’una banda, les clàusules preambulatòries, que serveixen per situar la qüestió que es resol i emfatitzar resolucions prèvies i actuacions de països i organitzacions envers el tema. D’altra banda, les clàusules operatives, que són les propostes reals que fan els països que la presenten i que la resta d’Estats que voten a favor recolzen. Només una resolució de totes les que es presentaran en el comitè podrà ser aprovada.

Sexual and Reproductive Health and Rights – WHO

Loss of Human Control and Increase of Automation in Warfare – DISEC

Piracy in the Gulf of Guinea – Security Council

Western Sahara – Security Council

Egyptian Crisis – Arab League

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *