Aloma Serra Puntí

Estudiant del doble Grau en Dret i Economia/ADE a la Universitat Pompeu Fabra.

Albert Moyano

Estudiant de Dret a la Universitat Pompeu Fabra.

Federico Acarregui

Estudiant de Ciències Polítiques i de l'Administració a la Universitat Pompeu Fabra