Carles Aulés

Estudiant d'Economia a la Universitat Pompeu Fabra

Aloma Serra Puntí

Estudiant del doble Grau en Dret i Economia/ADE a la Universitat Pompeu Fabra.

Teresa Tous

Estudiant de Ciències Empresarials - Management a la Universitat Pompeu Fabra