La Vocalia de Curs s’encarrega de l’organització del curs teòric. Des d’aquí preparem el conjunt de coneixements i habilitats que considerem necessàries tant per assistir i participar als MUNs com per tenir una idea més profunda i àmplia del món de les Relacions Internacionals. Així, amb aquesta vocalia, pretenem aportar el material i els aprenentatges que es troben al cor de la nostra Associació.